Goud: € 70,93 gram, Zilver € 0,87 gram, Platinum € 29,08 gram

Juliana ontving een minder afgeschermde opvoeding dan haar moeder. Haar kennismaking met Bernhard van Lippe-Biesterfeld betekende op alle fronten een keerpunt in het leven van Juliana. Zij trouwden op 7 januari 1937 met prins Bernhard. Samen vestigden zij zich op Paleis Soestdijk. Vrij snel werd Beatrix, onze eerdere koningin geboren. Vanaf 1940 verbleef Juliana in Canada, tijdens de oorlogstijd.

Op 4 september 1948 nam Juliana de troon over van haar moeder. Een bijzonder merkwaardige tijd om het Koningin schap over te nemen. Nederland was namelijk nog steeds in de opbouw, na de 2e wereldoorlog. Ook ontwikkelde zij een geheel eigen stijl van regeren die zich vooral kenmerkte door eenvoud. Dat maakte haar bijzonder populair bij de bevolking. Het jaarlijkse defilé op Paleis Soestdijk ter gelegenheid van haar verjaardag op 30 april groeide uit tot een nationale gebeurtenis. Zij toonde zich uitermate geïnteresseerd in sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Na 32 jaar koningin schap die met de nodige politieke en persoonlijke conflicten gepaard gingen waarin zij zich toch manmoedig wist te handhaven, trad zij in 1980, 71 jaar oud terug ten behoeve van haar dochter Beatrix. Na nog geruime tijd actief te zijn geweest op maatschappelijk gebied liet haar gezondheid haar in de steek. Juliana overleed op 20 maart 2004 op 94-jarige leeftijd.

 

De muntslag:

De munten geslagen tijdens de 32 jaar dat Koningin Juliana regeerde variëren van de 1 cent t/m de zilveren 10 gulden munten uit 1970 en 1973. Hieronder alle muntwaardes die zijn geslagen tijdens Juliana haar regeringsperiode:

1 cent
5 Cent (stuiver)
10 Cent (dubbeltje)
25 Cent (kwartje)
1 Gulden
2,5 Gulden (knaak)
Zilveren 10 Gulden (1970 & 1973)
Gouden dukaat (Geslagen tussen 1960 & 1978. Deze munt was echter nooit een betaalmiddel onder het volk.)

 

Vanaf de 1 guldenmunt werd deze in het zilver geslagen vanaf 1954 t/m 1967. Echter is in 1967 ook een nikkelen versie uit gegeven. Tevens werd de rijksdaalder vanaf 1959 t/m 1966 in het zilver geslagen (Ook bekend als de zilveren guldens en zilveren rijksdaalders). In het eerstvolgende jaar toen er weer 2,5 guldenmunten werden geslagen, in 1969 kwam ook deze in 2 varianten uit. Het muntmeesterteken was voorheen namelijk geslagen met een visje en kwam vanaf dat jaar ook uit met een haan. In verhouding werd de munt met het visje een stuk minder geslagen en was (voornamelijk in de jaren 70 en 80) een stuk schaarser. Nederland is tot de jaren zeventig van de vorige eeuw uiterst terughoudend geweest met de uitgifte van herdenkingsmunten. Zo kwamen er wel zilveren 50 guldenmunten uit, maar deze werden pas in begin jaren 80 uitgegeven en werden o.a. gebruikt als betaalmiddel.  De eerste herdenkingsmunt van Koningin Juliana, het zilveren tientje 1970 geslagen ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding, leverde een wat halfslachtig product op waarvoor de beeldenaar van gewone roulatiemunten werd gebruikt. Bij het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana was men beter voorbereid. De Nederlandse beeldhouwster C.E (Katinka) de Bruijn-van Rood kreeg opdracht een geheel nieuwe beeldenaar te ontwerpen. Met het portret dat zij boetseerde werd een 25 jaar oude wens van de koningin vervuld. Toen Prof LO. Wenckebach in 1949 de beeldenaar voor de munten van Juliana ontwierp had zij namelijk al nadrukkelijk te kennen gegeven dat zij zonder enige opsmuk afgebeeld wenste te worden. De tijd was er echter nog niet rijp voor en haar omgeving wist haar ervan te overtuigen dat het niet kon zonder het paarlen kapje dat zij tijdens haar kroning had gedragen en een paar oorbellen.

 

Het zilveren Jubileumtientje is geslagen uit zilver met een gehalte van 720/1000 en het gewicht is 25 gram. Daarmee heeft de munt precies dezelfde specificaties als de rijksdaalder van vóór de oorlog. Daar is geen toeval: bij de Koninklijke Munt beschikte men nog over materiaal en gereedschappen die voor die rijksdaalders waren gebruikt, en dat werd dankbaar ingezet!

 

Bankbiljetten:

Tevens zijn er 2 bankbiljetten gedrukt met het portret van Juliana. Vrij snel toen Juliana koningin werd, kwam de 1 gulden (Ook wel de papieren gulden genoemd) en de 2,5 gulden uit 1949 uit. Daarna zijn er nooit meer bankbiljetten uitgegeven met haar portret. Zie onderstaande afbeeldingen van het ontwerp van de 1e en tevens de laatste biljetten met Juliana afgebeeld.

 

Zoeken